Skip to main content Skip to footer

Kompetanse og åpenhet om kostnader

DNB Livsforsikring scorer høyest blant pensjonsleverandørene i Pensjonsundersøkelsen 2020.

Tilgang på relevant kompetanse og åpenhet om uforutsigbare og skjulte kostnader blir vurdert som mest avgjørende for tilliten til pensjonsselskapene.

Dette viser den delen av årets undersøkelse som omhandler forsikringsselskapenes leveringskvalitet innen pensjon. Den og skadeundersøkelsen gjennomføres av Norske Forsikringsmegleres Forening blant meglere og forvaltere i medlemsforetakene.

DNB Livsforsikring scorer altså høyest blant pensjonsleverandørene, med Gjensidige Pensjonsforsikring og Storebrand på de neste plassene.

Årets pensjonsundersøkelse viser at det fortsatt er store sprik i kvaliteten på de ulike selskapenes leveranser. Avstanden mellom topp og bunn er for stor. Det er også betydelige forskjeller mellom selskapene når det gjelder investeringsfleksibilitet.

De som har svart i undersøkelsen ser på innholdet i kundeportalen som en viktig faktor, mens informasjonsløsningen fra selskapet overfor de ansatte får lavere score. Det samme gjelder flytteprosesser og betjeningsmodell for meglerne. Den teknologiske utviklingen er fortsatt for svak, men viser en positiv retning fra i fjor.

Totalt sett viser svarene at det er store forskjeller mellom hva som er viktige og mindre viktige kriterier når selskapenes leveranser settes under lupen. Det påpekes at innføringen av Pensjonskonto trolig vil bety at pris på forvaltning får større betydning ved valg av pensjonsleverandør.

Undersøkelsen er gjennomført i mars 2020, med en svarprosent på hele 74 for pensjon. Dette gir altså et svært godt bilde av hvordan forsikringsmeglerne og forvalterne vurderer leveringskvaliteten hos de enkelte selskapene.

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400