Skip to main content Skip to footer

Velkommen til medlemsmøte

Vi arrangerer medlemsmøte på Felix 10. april 2019.

Velkommen til medlemsmøte i Forsikringsmeglerne.

Sted:
FELIX KONFERANSESENTER
10. april 2019
13:00 - 15.30

Program

13.00 – 13.30 
Nytt fra foreningen

13.30 – 14.15
Organisering av norsk naturskadeforsikring NOU 2019: 4

14.15 – 14.35
Pause/mingling

14.35  - 15.20 
Pensjonskonto og robotrådgivning - hva kan vi vente oss fremover? 


Påmelding sendes til post@forsikringsmeglerne.no innen 1. april 2019.

Foredragsholdere

Hans Jacob Bull                   

Hans Jacob Bull er professor emeritus ved Nordisk institutt for sjørett, Juridisk fakultet, UiO. Hans fagområder er forsikringsrett med spesiale sjøforsikringsrett, og transportrett med spesiale sjørett og veifraktrett. I de siste årene har han arbeidet spesielt med naturforsikringsrett. Han var leder av utvalget som avga innstillingen NOU 2019: 4 Organisering av norsk naturskadeforsikring – Om Norsk Naturskadepool.

 

Joar Hagatun                   

Joar Hagatun er en av gründerne i robotrådgiveren Kron, som nylig ble kåret til best i test av bladet Dine Penger i konkurranse med Nordea, Sbanken og Nordnet. Han har tidligere jobbet som porteføljeforvalter i London og er siviløkonom fra NHH, samt har etterutdannelse fra Harvard BS.

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400