Skip to main content Skip to footer

Kvalitetsundersøkelsen 2018

ForsikringsMeglernes årlige vurdering av skadeforsikringsselskapenes leveransekvalitet viser en svekkelse i selskapenes leveransekvalitet

ForsikringsMeglerne gjennomfører årlig en vurdering av skadeforsikringsselskapenes leveransekvalitet. Årets undersøkelse viser dessverre en tilbakegang i leveransekvaliteten.

ForsikringsMeglerne opplever også at forsikringsselskapene ligger etter i den teknologiske utviklingen og at forsikringsmarkedet, spesielt innenfor privatmarkedet og markedet for små og mellomstore bedrifter preges av superprofitt hos skadeselskapene. Hos de store bedriftene hvor meglerforetakene har hovedtyngden av sine kunder er imidlertid lønnsomheten blant selskapene dårligere. Dette skyldes at meglerne sikrer en bedre konkurranse mellom forsikringsselskapene i dette segmentet.

W.R. Berkley ble kåret til beste selskap i denne undersøkelsen. De delte prisen for selskap med det mest korrekte skadeoppgjøret med KLP, mens Zürich hadde størst fremgang siden undersøkelsen i 2017.

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400